Сторінка завідувача

Роза Миколаївна Караїмчук

Завідувач – Караїмчук Роза Миколаївна, 1973 року народження, освіта вища, закінчила в 1992 році Кременецький педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання», в 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання». Загальний стаж педагогічної роботи складає 22 роки, на посаді завідуючої – 12 років.

Життєве кредо: “Відноситись до людей так, як хочеш щоб вони до тебе відносились”

Педагогічне кредо: “Створити в дошкільному закладі такі умови, щоб він був місцем радості для дітей, місцем творчості для вихователів та місцем впевненості і спокою для батьків”.

Звіт керівника

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи ДНЗ «Сонечко» за 2018/2019 навчальний рік

1.1. Інформаційна картка

№ з/пВідомостіПоказники
1Повна назва закладуДошкільний навчальний заклад  «Сонечко» смт. Рафалівка
2Адреса, телефон, e-mailвул. Ринкова 2, смт. Рафалівка 34371тел. 53-2-88E-mail:  rafdnz@ukr.net
3ПІП завідувачаКараїмчук Роза Миколаївна
4Державна атестація Державна атестація – 2016/2017н.р
5Кількість вихованців 85
6Кількість груп, із них:4 групи
7раннього віку1 група
8дошкільного віку3 групи
9Режим роботи груп: 
1010,5год.4 групи
11Мова навчанняукраїнська
12Всього працівників:28 осіб
13Педагогічний персонал10 осіб
14Обслуговуючий персонал18 осіб

          Аналіз умов

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі ( див. детальний аналіз в розділах нижче).

Педагогічний колектив складається з 11 педагогів, в тому числі завідувач -1, вихователь-методист -1, вихователі -7, практичний психолог -1, керівник музичний -1.

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі

 Повна вища педагогічна освіта  –   9(90%)

  Базова вища освіта за спеціальністю – 1(10%)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі: 

 Вища категорія – 2 (20%)

 І категорія – 3 (30%)

 ІІ категорія – 3 (30%)

 спеціаліст – 2 (20%)

Аналіз рівня стажу педагогічної діяльності педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі: 

Від 1 року до 5 р. –2(20%)

 Від 5 років до 10 р. – 1(10%)

 Від 10 років до 15р. – 1(10%)

 Від 20 років до 25 р. – 3(30%)

   Від 25 років і більше – 3(30%)

Аналіз рівня віку педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі:  

 Від 20 років до 30р. – 3(27%)

 Від 30 років до 40р. – 3(27%)

 Від 40 років до 50р. – 3 (27%)

 Після 55 років – 2 (19%)

 Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний  навчальний    заклад  забезпечений  повністю,  про  що  свідчить наліз статистичних даних складу педагогічного 

колективу

Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, здобуття другої вищої освіти за фахом, робота з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

Аналіз  управлінської,  методичної та організаційно-педагогічної роботи

Дошкільний навчальний заклад здійснював освітню діяльність згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», концепції національно-патріотичного виховання, «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного регламенту для дошкільних закладів», концепцією про дошкільне виховання, Статутом ДНЗ, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  листом МОН України «Щодо особливостей організації діяльності ЗДО  у 2018-2019 навчальному році» (від 13.06.2018 року №1/9-386) та інптруктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності ЗДО в 2018-2019 навчальному році»

 Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначають нова редакція Базового компонента дошкільної освіти та  програ­ма  розвитку дитини  дошкільного віку «Українське дошкілля», а також парціальні програми відпо­відно до робочого навчального плану.

     Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному  здійсненню
 педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення змістових  

 напрямків роботи, а саме :

– фізкультурно-оздоровчий

        –  народознавчий

        – художньо естетичний

та  пріоритетних завдань

1.Забезпечення якісного методичного та психологічного супроводу освітнього процесу  у  ЗДО .

2. Забезпечення наступності  та взаємодія між дошкільним закладом і школою для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток компетентної особистості в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»

3. Впровадження  режиму пошуку та реалізації інноваційних технологій у освітню діяльність з метою підвищення компетенцій дошкільників,  зокрема з освітньої лінії «Мовлення дитини ».

4. Об’єднання на умовах партнерства зусилля педагогів ДНЗ та батьків, спрямовані на  забезпечення системного підходу до охорони життя  збереження здоров’я  дітей дошкільного віку , організацію безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з БЖ.

 методичної роботи :

     При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати анкетування педагогів, наслідки роботи за минулі навчальні роки, реальні можливості колективу.

                          Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених на початку року завдань.

                                   Методична робота:

Організація методичної роботи була спрямована на реалізацію розв’язання завдань ІІІ (практичного) етапу  науково-методичної теми ДНЗ «Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в процесі формування життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників», на дотримання принципів науковості, зв’язок з життям та актуальність, системності і систематичності, комплексного характеру, послідовності і наступності, безперервності, творчого характеру, максимальної активізації педагогів, конкретності, спрямованості на головне – єдності теорії та практики, оперативності, гнучкості, мобільності, колективного характеру.
    Впродовж 2018-2019 навчального року методична робота була спрямована на методичну, дидактичну, психологічну, етичну та виховну підготовку педагогічних кадрів , надання методичної допомоги  молодим педагогам.
Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи, як масові – педагогічна рада, методична година, колективний перегляд, консультація, семінар, семінар-практикум, проблемний теоретичний семінар, тренінг та інтерактивні: методичний діалог, педагогічний аукціон, брейн-ринг, коучинг; конкурси-огляди, конкурси-презентації, виставки  малюнків, поробок; презентація; групові –  творча група, сімейний клуб, батьківські збори, робота з обслуговуючим персоналом; індивідуальні – наставництво, консультування, бесіди, самоосвіта, ОМО, ППД, атестація, курси підвищення кваліфікації.
    Вся методична робота  здійснювалась за планом роботи на 2018-2019 н.р. і була спрямована на сприяння в надбанні  педагогами достатнього запасу теоретичних знань та практичних вмінь для якісної організації освітньої діяльності.

  Педагоги закладу є активними учасниками методичних об’єднань району та округу, у поточному році відвідували ОМО,  районні науково-методичні семінари для керівників музичних, інструкторів з фізкультури – 9 педагогів, які своєчасно готували виступи, інформації, матеріали до обговорення за «круглим столом», виконання домашніх завдань різноманітні форми навчання. Безперервне вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ відбуваються завдяки курсовій перепідготовці на базі РОІППО.
  Молодий педагог Салівоник Т. В для підвищення професійної майстерності протягом року відвідувала заняття районної  школи молодого педагога

    Відповідно перспективного плану атестації та річного плану роботи ДНЗ на 2018-2019н.р. проведена атестація педагогічних працівників. Всього атестовано 2 педагоги. За результатами атестації можна відзначити, що професійна компетентність педагогів закладу зросла:
– вихователю Касянчик В.С. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», Воронюк С. І., інструктору з фізкультури, підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

На педагогічній раді № 4 педагогічні працівники надали творчі звіти.
 Воронюк С. І., інструктор з фізкультури,  брала участь у районному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості, де презентувала творчі напрацювання: посібник «Формування нетрадиційних методів і засобів фізичного виховання в освітньому процесі ДНЗ» колегам дошкільних закладів району.

    У закладі створено належні умови для постійного підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного вихователя.  

 Проведено семінари за темами:

1.      «Безпека скрізь, безпека всюди»

2.      «Профілактика жорстокого поводження з дітьми»

3.      «Наступність і перспективність у роботі дошкільної і початкової освіти» 4»Статева ідентифікація та диференціація дітей 3 – 4-го року життя»

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною Програмою. Також з’ясувалися труднощі, що виникали у вихователів щодо формування оцінно-контрольних дій у дітей, їх використання згідно змісту інтегрованих занять. Хоча сьогодні наші педагоги знаходяться у посиленому інформаційному просторі,  але у деяких педагогів виникають труднощі у правильному виборі напрямів подальшої діяльності з використанням ІКТ в освітньо-виховному процесі. Тому виникла потреба у проведенні методичного  діалогу за темою: «Безперервна освіта педагогів: Інтернет ресурси». І до нього залучити педагогів-майстрів та проаналізувати джерела дистанційної освіти (соціальні мережі, соціальний сервіс Pinterest, педагогічна преса, Веб-форуми, блоги, електронні бібліотеки), як однією з умови професійного розвитку.

          Проводилися педагогічні читання за тематикою «Славетні українці: мудрість виховання»

  Проводилися згідно плану групові консультації та індивідуальні консультаці за запитом педагогів. У травні 2019 року на методичній годині звітували про виконання методичних рекомендацій та окреслили подальшу роботу з дітьми і батьками.

      Педагог-наставник Федчук Г.С. ділилися своїм власним досвідом роботи з молодим  педагогом Салівоник Т. В. (як теоретичними знаннями, так і практичними напрацюваннями ), знайомила з найбільш вдалими методами, прийомами навчання та виховання дітей.

        Розвитку фахової майстерності, творчості та підвищення професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Протягом року педагогами було підготовлено і проведено 11 відкритих заходів. Переглянуті заняття свідчили про велику підготовчу роботу з дітьми і батьками. У кожного педагога спостерігався свій стиль підготовки і проведення освітньої роботи з малятами.

   Проте спостерігалися і деякі недоліки (як на відкритих так і на щоденних заняттях):

–         відсутність системи у здійсненні індивідуального підходу;

–         недостатнє володіння термінологією.

  В 2018-2019 навчальному році заклад працює поглиблено над  впровадженням

інноваційної  технології “Освіта для сталого розвитку” ( (керівник Караїмчук Р.М.)  в освітній процес. Було складено план роботи творчою групою.

 Результатом роботи творчої групи було продемонстровано відкритий перегляд заняття за темою: «Моя еко – Україна». В методичному кабінеті ДНЗ оформлені папки з тематичними матеріалами, проведені різні форми роботи з членами групи, а вихователі отримали методичні рекомендації та можливість використовувати зібраний матеріал у практичній роботі з дітьми та батьками. 
           Педагоги обмінювалися досвідом під час організації взаємних  різних 
форм роботи з дітьми та батьками. Згідно плану були проведені огляди, конкурси, панорамні виставки  спільних робіт педагогів, батьків, дітей.

  З метою поповнення розвивального середовища у листопаді 2018 року в дошкільному навчальному закладі відбувся конкурс на кращий творчий проект «Тиждень безпеки». У лютому всі педагоги ДНЗ творчо підійшли до підготовки  огляду-конкурсу на кращу дидактичну гру із розвитку мовлення звикористанням прийомів мнемотехніки. У виставці-презентації взяли участь  педагоги всіх вікових груп та було презентовано більше 10 зразків дидактичних ігор та посібників.

          Шляхом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами. Упродовж року на методичних годинах педагоги активно обмінювалися думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання теоретичних засад та інноваційних технологій, педагогічних ідей відатних педагогів,що використовуються у освітньому прцесі, індивідуальних тем самоосвіти. Про результативність роботи  над обраною науково-методичною проблемною темою педагогічні працівники надали творчі звіти на педагогічній раді №4 від 17.05.2019 року.

На виконання річного плану роботи на 2018-2019 навчальний рік (І Розділ. Аналіз діяльності та виконання річного плану роботи ДНЗ за 2017-2018 н.р. Пріоритетні завдання на 2018-2019 н.р» щодо реалізація ІІІ етапу науково-методичної проблемної теми району та ДНЗ  педагогічними працівниками закладу впроваджуються інноваційні педагогічні технології:

Упровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій у дошкільному навчальному закладі «Сонечко»

з/пНазва педагогічної технології (рівень упровадження)Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника, посадаНазва адаптованої, авторської програм, посібника, методичних рекомендацій, статей, досвідів тощоНормативно-правовезабезпечення
1Засади спадщини В. О. СухомлинськоговиховательКасянчик В.С.,всі педагогиВ. О. СухомлинськийНаказ ДНЗ
2Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльностівиховательДавидова  С.А.,вихователі груп  Л.ШульгаНаказ ДНЗ
3Пізнавальний розвиток дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльністьвиховательДеркач Л.С. вихователі груп Куликовська В. В.,.Н. Н, СовгирВ. ІльченкоНаказ ДНЗ
4Технологія музичного виховання за системою К. Орфакерівник музичний Антонюк К. В.за системоюК.ОрфаНаказ ДНЗ
5Інноваційна технологія М.Єфименкофізінструктор Воронюк С.І.М.ЄфименкоНаказ ДНЗ
6Теорія розв’язання винахідницьких завдань виховательКолодій У.У.,всі педагогиП.АльтшуллерНаказ ДНЗ
7Впровадження проектної технологіїКараїмчук Р. М.,всі педагогиТ. ПіроженкоНаказ ДНЗ
8Впровадження фізкультурно-оздоровчиих технологій: кольоротерапії, арттерапії, мандала терапії, аеробіки   Воронюк С.І,,                  Сергійчук А.В.,  Федчук Г.С.  всі педагоги Наказ ДНЗ
9МнемотехнікавиховательФедчук М. Авихователі груп. Наказ ДНЗ

  Упродовж   навчального року проводилася цілеспрямована робота  по вивченню, узагальненню, поширенню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

Підвищення рівня якості дошкільної освіти знаходяться у прямій залежності від професійного рівня педагогічних кадрів. З метою реалізації річних завдань та забезпечення якісного виконання змісту дошкільної освіти – Базового компонента дошкільної освіти, проведено 4 педагогічних рад за такими темами:
– №1 (установча) «Зміст і завдання освітньої діяльності колективу дошкільного навчального закладу на 2018/2019 н.р. »;
– №2 (тематична) «Пріорітетний аспект роботи – збереження та зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяльності дитини»;
– №3 (комбінована) «Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності »;
– №4 (підсумкова) «Результати роботи – життєва компетентність дитини.».
Робота педагогічних рад була направлена на реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти та проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки.

      В цілому, аналізуючи результати методичної роботи з педагогічними кадрами за 2018/2019 навчальний рік можна оцінити рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ «Сонечко»  як достатній

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації освітньоного процесу.  Можна зробити оцінку виконання запланованих методичних заходів, які виконано на 88%. Аналіз якості виконання запланованих заходів показав принципову обґрунтованість, доцільність використання інтерактивних форм та природність їх застосування у методичній роботі з педагогами. Причини часткового невиконання запланованих заходів: недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів, недостатня професійна компетентність педагогів у деяких питаннях. Слід зазначити малу активність педагогів у висвітленні  кращого досвіду роботи на сторінках професійних видань, сайту ДНЗ. Тому дані чинники слід врахувати при складанні плану роботи на наступний навчальний рік.

Також залишається ряд завдань, які потребують удосконалення та оновлених підходів до їх реалізації:.

·        . Продовжити роботу над єдиною науково-методичною темою ««Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в процесі формування життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників». » та плану роботи ІV етапу (перший рік).

·        продовжити роботу над створення методичного простору у ДНЗ

·         підвищити імідж педагогів ДНЗ шляхом формування педагогічної та загальної культури, опанування відповідними передовими технологіями

·        продовжити науково-методичну роботу з діагностики утруднень, відстеження позитивної динаміки росту професіоналізму кожного педагога, передумов для вдосконалення роботи всього педагогічного колективу

·        збільшити частку використування інтерактивних форм методичної роботи

·        проводити інформаційно-довідкову роботу

·        всім педагогам поглиблено працювати над індивідуальним проблемним питанням та узагальнювати результати у творчих роботах

·        постійно працювати над модернізацією вікових груп, кабінетів та їх оснащення навчально-методичним матеріалом відповідно до вимог Типового переліку обов’язкового обладнання

·        удосконалювати володіння навичками самоаналізу професійної діяльності

·        забезпечити дієвість, змістовність, інформаційну насиченість сайту ДНЗ

                        Організаційно – педагогічна робота:

Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до Річного плану роботи, передбаченою в розділах: У.1. «Взаємодія дошкільного закладу з сім’єю»; Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Поло­ження про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компо­нента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія із сім’єю.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оціню­вати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організо­вано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних  справ, День відкритих дверей, трудові десанти, батьківський ринг, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьків­ський всеобуч.

Родинно-спортивні, ,фізкультурно-оздо­ровчі свята, осінній ярмарок, екологічні акції, випускні свята та інші заходи показали, як багато серед наших батьків творчих і від­повідальних, зацікавлених життям своїх дітей. З радістю і натхненням батьки брали участь у проведенні  свят і розваг, спільних заходів: виставках «Чудові перетворення», «Новорічний калейдоскоп», «Великодній кошик», осінньому ярмарку. новорічних святах, музичній розвазі »Вовк і семеро козенят», шоу – конкурсі «Містер і міс садочку 2019», фізкультурному святі «Веселі старти». Педагоги пла­нують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи групи, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси.

Формою активного відпочинку батьків та дітей є Дні здоров’я, які проводяться на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх віко­вих групах та мають призначення сприяти оздоровленню родини, формуванню потреби в щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізують рухову підготовленість дітей дошкільного віку.

Протягом року для батьків працює «Школа активного батьків­ства», на засіданнях якого обговорюють різноманітні питання.

Соціально-педагогічний патронат здійснюється у ДНЗ на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», За­кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповід­но до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 № 1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільно­го віку», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкіль­ні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. № 1/9-583 в дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації облі­ку дітей, які проживають у прилеглому мікрорайоні.

Роботу проводять протягом року за окремим планом. У закла­ді створено банк даних про дітей мікрорайону та відкрито кон­сультативний пункт для батьків.

Соціально-педагогічний патронат здійснюється в ДНЗ практичним психологом, в спеціалістами та педагогами. Робота з соціально-педагогічного супроводу контролюється завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом, які звертають увагу на створення сприятливого емоційного клімату для організації роботи з дітьми на заняттях та у повсякденному житті, на індивідуально-диференційований підхід до дітей, на створення ситуації успіху, установки на позитивний результат, педагогічну підтримку дітей, рівень розвитку їх пізнавальних психічних процесів, рівень сформованості мотиваційної готовності до навчання, соціальної та емоційної зрілості дітей. Впродовж навчального року здійснюється робота консультпункту «Дошколярик» для батьків або осіб, які їх замінюють, та їх дітей, які тривалий час не відвідують ДНЗ, згідно наказу по ДНЗ (18 дітей). Спеціалісти закладу надають всебічну допомогу сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які тривалий час з різних причин не відвідують ДНЗ, відповідно до їх задатків, постій­но проводять роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників, систематично аналізують причини невідвідування дітьми закладу. Неодноразово вихователі залучали дітей і батьків до участі в масо­вих заходах: дитячих  конкурсах, виставках, родин­них святах, запрошують на Дні відкритих дверей.

    Активна співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращо­му розумінню своєї дитини.Традиційно проводиться анкетування батьків.

Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися в подальшій роботі. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед батьківської громади.

  Забезпечення наступності між ДНЗ і школою.

   Результативність роботи педагогічного колективу простежується через успішність та готовність дітей до шкільного навчання випускників ДНЗ. Кінцевою метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя здійснення навчально-виховного процесу у дошкільній та початковій ланках освіти з даного питання. Представники закладів поділилися досвідом роботи і своїми досягненнями-здобутками з означеної проблемної теми та дійшли висновку, що даному питанню у закладах приділяється належна увага.

     Додатком до Річного плану роботи є План сільних заходів ЗДО «Сонечко» та НВК,  ЗОШ І-ІІІ ступенів , що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу та директорами НВК,  школи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності  дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);

методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей  з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсію до шкіл селища. Вихователями відстежувалась результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов НВК, школи І –ІІІст
Упродовж 2018/2019 навчального року прослідковується тісна взаємодія педагогічних колективів. Результат цієї взаємодії є проведені заходи а саме: «Тиждень адаптації новачків», «Акція «Дай руку першокласнику» проведена у вересні 2018 року соціальним педагогом Сергійчук А.В.; проведено консиліум за темою: «Психологічно-педагогічне забезпечення адаптації дітей дошкільного віку до умов ДНЗ та першокласників до навчання у школі у 2018/2019 у навчальному році» за участі вихователя-методиста, заступниців директора з навчально-виховної роботи, практичних психологів, медичних працівників. На реалізацію концепції Нової української школи проведено спільний семінар «круглий стіл» за темою: «Наступність і перспективність уроботі  дошкільної та початкової освіти». Окрім цього вчителі та вихователі взаємовідвідували відкриті заняття та уроки у І класі (жовтень, березень).
     Виходячи з  аналізу співпраці, актуальним залишаються напрямки роботи:

–         продовження роботи по налагодженню тісного співробітництва між педагогами дошкільного навчального закладу і вчителями початкових класів за трьома напрямами:

–         продовження забезпечення інформаційно-просвітницької роботи (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості); методичної (ознайомлення зі змістом, формами та методами освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі); практичної (організація виховних заходів за участю  дошкільників та молодших школярів).

Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

     1.4 Аналіз контрольно- аналітичної діяльності

      Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в дошкільному закладі у 2018-2019 н.р. було заплановано та проведено два тематичних вивчення та одне комплексне та вибіркове вивчення стану життєдіяльності дітей.

         Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

Моніторинг результатів освітньої діяльності, який прово­дився впродовж року, дозволив простежити розвиток життєвих компетентностей дітей, їх рухової активності, визначити ре­зультативність проведеної роботи.

Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалі­зації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансова­ності фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та мо­рально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушен­ня в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихован­ців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність.

За результатами вивчення освітньо-виховного процесу форму­люються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану освітньої діяльності, результативності роботи педагогічно­го колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростан­ню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й по­ширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у на­вчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

    З метою підвищення ефективності роботи педагогів за чинними програмами завідувачем Караїмчук Р.М., вихователем-методистом Федчук Г.С. здійснювався такий аналіз організації освітнього процесу:

·    Моніторинг засвоєння дітьми вимог БКДО та програми «Українське дошкілля» (підсумковий до педради);

·    Аналіз організації освітнього процесу з дітьми п’ятого року життя (комплексний, довідка);

·    Стан організації роботи з безпеки життєдіяльності  (тематичний до педради);

·    Організація роботи та реалізація завдань з мовленнєвого розвитку (тематичний, довідка до наказу);

·    Контроль за адаптаційним періодом та самопочуттям (інформація до відома);

·    Готовність груп до нового навчального року та вивчення стану підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду(до виробничої наради);

·    Планування Тижня безпеки (до педради);

·    Якість впровадження рішень педради  (до педради);

·    Ведення ділової документації вихователями, керівником музичним, інструктором з фізкультури. (інформація до відома);

·    Дотримання інструкцій з життєбезпеки, охорони життя та здоров’я, рівень дитячого травматизму (до педради, виробничої наради);

·    Вивчення стану оснащення, оновлення та поповнення безпечного предметно – ігрового середовища в ДНЗ (до педради);

·    Вивчення стану організації життя та виховання дітей в групах (до наказу);

·    Медико-педагогічний контроль за заняттями з фізкультури (до педради);

·    Аналіз харчування дітей. (до педради, виробничої наради);

·    Аналіз захворювання дітей. (до наказу);

·    Організація та проведення свят і розваг з дітьми (до пед. години).

·    Впровадження інноваційних методик у освітній процес (до педради)

Інші види контролю використовували, як правило, з метою на­дання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та пере­вірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків по­дальшої роботи.

          Комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей групи середнього д/в «Дзвіночок»». (квітень 2019р.).

          Під час проведення було виявлено випадки, коли вихователі мало планують різні типи занять (заняття-фантазії, заняття-пошук, міні- заняття), що є причиною низького рівня варіативності підходів до формування у дітей навичок міркування відповідно до віку; відсутня система планування трудової діяльності, її видів.

Для здійснення освітнього процесу в групі створено належне предметно-розвивальне середовище. В групі створено оптимальні умови для організації образотворчої та трудової діяльності. Відмічена 100% наявність матеріалу з театралізованої та образотворчої діяльності: стандартні набори для малювання, ліплення, аплікації. праці в природі. В наявності обладнання для організації всіх видів праці: господарчо-побутової, праці в природі, самообслуговування.

Проте, потребують деякого оновлення осередки фізичної активності, сюжетно-рольових ігор, мовленнєвої активності, демонстраційного матеріалу.

Успішна організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища в групі для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Найбільше уваги вихователі приділяють організації дидактичних та рухливих ігор, інтегруючи їх у різні форми організації навчально-пізнавальної, рухової, мовленнєвої діяльності .

Для розвитку пізнавальної активності доречно використовуються різноманітні настільно-друковані, розвивальні ігри, що містять широкий діапазон знань, як за складністю так і за різноманітністю характеру.

Простежувалася чітка система підготовки до ігрової діяльності: спостереження, екскурсії, читання художньої літератури, перегляд телевізійних програм та мультфільмів, ігри з використанням ІКТ, бесіди і розповіді вихователя у повсякденному житті, заняття різного змістового спрямування, систематична участь дітей в різних організованих вихователем формах роботи і видах діяльності

Одним із найважливіших напрямів роботи в ДНЗ є питання охо­рони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників.

Для вирішення цього питання було проведено:

–         педагогічну раду №2 (тематичну) «Пріорітетний аспект роботи – збереження та зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяльності дитини»  

–       семінар «Безпека скрізь, безпека всюди»;

–       консультацію «Поведінка в екстремальних ситуаціях»

–       творчий проект «Тиждень безпеки»

–       довідка тематичного вивчення стану організації роботи э безпеки життєдіяльності дошкільників у ДНЗ  «Сонечко» смт. Рафалівка

Відповідно до річного плану роботи  ДНЗ  «Сонечко» смт. Рафалівка  на

 2018-2019 н. р. з 12 листопада  по 21 листопада 2018 року проведено

тематичне вивчення стану організації роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників у ДНЗ.

Формувати в кожного вихованця активну життєву позицію щодо власного життя та безпеки, озброїти його навичками безпечної поведінки вдома, надворі, у дитячому садку тощо, зберегти та зміцнити здоров’я, формувати здоровий спосіб життя— чи не найактуальніші завдання дошкільного навчального закладу.

  Результати вивчення дають підстави зробити висновок, що програмно-методичне й дидактичне забезпечення роботи з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку перебуває на належному рівні

Важливим засобом формування безпеки життєдіяльності  дітей  є створене розвивальне середовище. Саме тому обладнання приміщень, інтер’єру групових кімнат здійснюється на наукових основах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11,09.2002 № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій від 17.03.2006 № 1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та від 18.07.2008 № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» та до принципів сучасного дизайну. Використання інвентарю, іграшок, ігор, меблів здійснюється з урахуванням «ергономіки дитинства». Результати спостережень дають змогу зробити висновок, що предметне середовище груп варіативне і гнучке у використанні, слугує насамперед задоволенню потреб самої дитини, її інтересам і запитам. Було помічено, що діти почуваються комфортно серед іграшок і предметів, то їх оточують, в ігрових зонах мають вільний доступ до них і використовують їх за власним бажанням в ігровій, побутовій, образотворчій, конструктивній, трудовій та іншій діяльності.

    Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітній процес у ДНЗ спрямований на те, щоб дати дітям відповідні знання, сформувати вміння й навички безпечної поведінки. Відповідно до вимог освітньої лінії «Особистість дитини» педагоги дають дітям знання про основні

чинники безпеки, дотримання правил здоров’язбережувальної поведінки, розуміння того, що шкідливо, а що корисно для організму.

   Педагоги  конкретизують загальні завдання програми, враховуючи особистісні здобутки дітей, показники їхньої компетентності. Вихователі наповнюють освітні (навчальні, розвивальні, виховні) завдання змістом, обирають ефективні форми й методи роботи з дошкільниками (спостереження, дидактичні, творчі самостійні ігри, комплексні та інтегровані заняття, екскурсії, прогулянки, читання художньої літератури тощо).

   Аналіз перспективного та календарного планування освітньо-виховної роботи з дітьми дає підстави зробити висновок, що робота з безпеки життєдіяльності проводиться планомірно й систематично. Простежується зв’язок між темою місяця, тижня та тематикою освітньої роботи з безпеки життєдіяльності, враховується і пора року

   Варто відзначити, що важливе значення у формуванні в дітей навичок безпечної поведінки та свідомого ставлення  до свого здоров’я відіграє раціональний добір форм і методів педагогічної роботи, що відповідають віковим  особливостям вихованців. Дошкільники сприймають навколишній світ і себе в ньому насамперед на емоційному  рівні, а вже потім засвоюють знання, вправляються у вміннях, збагачуючи власний досвід. Саме тому освітню роботу  із формування в дошкільників навичок щодо безпеки життєдіяльності педагогічні працівники здійснюють у три етапи. На підготовчому етапі педагоги надають дітям інформацію про небезпеку, що може чатувати на них у довкіллі . Для цього вихователі використовують такі методи та прийоми, як екскурсії, екскурсії-огляди, спостереження,  читання художніх творів, розглядання ілюстрацій. Для формування певної системи уявлень та вироблення навичок безпечної поведінки педагогічні працівники застосовують різні види ігор з елементами безпеки життєдіяльності, бесіди, розучування комплексів загальнорозвивальних вправ, вірші, трудові доручення. Належну увагу педагогічні  працівники звертають і на застосування дітьми набутих звань та вмінь на практиці.

Отже, робота з формування в дітей основ безпеки життєдіяльності поєднує різні розділи програм та види діяльності

   Результати моніторингового дослідження дають змогу зробити висновок, що завдяки проведеній роботі дошкільники мають достотній рівень знань про безпеку життєдіяльності. Моніторинг рівня компетентності дітей з питань безпеки життєдіяльності дає підстави стверджувати, що робота в цьому напрямі проводиться систематично та планомірно. Так, діти молодшого віку (група

«Дзвіночок         », вихователі Федчук М. А.,Колодій У. У.) мають початкові

знання про правила дорожнього руху (що таке транспорт, де він їздить, де люди повинні переходити вулицю), знають, що з незнайомими людьми потрібно бути обачними, не варто приймати їхні пропозиції. Молодші дошкільники групи

«Яблунька» ( вихователі Давидова С. А., Деркач Л. С.) мають уявлення про користь і небезпеку вогню, про небезпеку від користування гострими, ріжучими предметами, елементарні правила поведінки на дорозі, мають уявлення про сигнали світлофора. Діти середнього дошкільного віку груп «Ромашка», «Соняшник» (вихователі Сафонік Т. В., Касянчик В. С.) розуміють причини виникнення пожежі, мають елементарні знання про небезпеку самостійного користування ліками й термометром, електроприладами, знають про те, як слід поводитись з дикими та свійськими тваринами, розрізняють стиглі й нестиглі плоди, знають, що вживати нестиглі небезпечно для здоров’я, мають уявлення про здоровий спосіб життя, орієнтуються а ознаках здоров’я. Дошкільники дотримуються норм особистої гігієни в повсякденному житті, знають правила безпечного перебування вдома, на вулиці, у природних умовах і дотримуються їх.

Відзначено, що роботу з педагогічним та батьківським колективами із цієї проблеми скеровують завідувач закладу й вихователь- методист. Ця робота комплексна,  різнопланова, ведеться послідовно й системно. Під час її планування передбачено такі основні напрями: створення матеріально-технічної бази, методична робота з педагогічними кадрами, моніторингове дослідження стану роботи з проблеми, робота з батьками.

Аналіз системи роботи з батьками дає підстави стверджувати, що вихователі приділяють належну увагу просвіт­ницькій роботі з батьками з питань безпеки життєдіяльності дітей. Так, вихователі молодших груп «Дзвіночок», «Яблунька» в жовтні організували круглий стіл з елементами тренінгу «Безпека наших дітей» та проведення в жовтні  та листопаді 2018 року групових консультацій для батьків із проблем «Адаптація до умов ДНЗ», «Куточок здоров’я», «Дотримання режиму дня»; вихователі середніх груп «Ромашка», «Соняшник» провели батьківські збори «Безпека дитини у ваших руках» та групове консультування з проблем «Безпека понад усе», «Часом гра не доводить до добра».

   Систематично відповідно до пори року, кліматичних умов, загострення епідеміологічної ситуації педагогічні працівники пропонують до уваги батьків буклети на відповідну тематику

Традиційно щороку у травні в закладі проводять тиждень безпе­ки «Бережи себе, малюче!» за участю педагогів, дітей і батьків.

 Протягом 2018 – 2019 н. р. колектив ДНЗ плідно працював над реалізацією завдання впровадження режиму пошуку та впровадження інноваційних технологій у освітню діяльність, зокрема у освітній лінії «Мовлення дитини»

Згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу «Сонечко» смт. Рафалівка з 18 лютого 2019 року до  26 лютого 2019 року проведено вивчення комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  (молодший, середній дошкільний вік).

На підготовчому етапі вивчення було складено план проведення тематичного вивчення ; проведено консультації для вихователів за темами «Мнемотехніка – дітям», «Вплив художньої літератури на формування мовленнєвої культури та комунікативних умінь»; проведено заняття майстер-класу для вихователів з проблеми використання музично-дидактичних ігор у повсякденному житті з метою збагачення лексичного словника  дитини, взаємовідвідування інтегрованих занять з пріоритетом мовленнєвого розвитку «Подорож у казкову країну» (грудень, вихователь ІІ мол. групи «Яблунька» Давидова С.А.), «Зимонька-зима» (лютий, вихователь сер. групи  «Соняшник» Касянчик В,С,), мовленнєво-музичної розваги «Слово рідне, мова рідна» (лютий, сер. групи  «Соняшник», «Ромашка», вихователь Колодій У.У., керівник музичний Антонюк К.В.); опрацювання педагогами шляхом самоосвіти матеріалів із журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога» з питань розвитку мовленнєвої  компетентності дитини дошкільного віку; організовано виставку методичної та науково-педагогічної літератури з питань мовленнєвого та пізнавального розвитку; проведено оцінювання рівнів досягнень дітей усіх груп з освітньої лінії «Мовлення дитини». Також було проведено анкетування педагогів на толерантність, результати якого показали, що всі 10 педагогів мають високий рівень толерантності, більшість педагогів можуть терпляче долати труднощі, вислухати інших людей, прийти на допомогу. Своїми знаннями з даного питання педагоги ДНЗ ділилися на педраді «Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності ».

На основному етапі було вивчено низку питань, що дали змогу проаналізувати стан розвитку мовленнєво-комунікативних умінь та навичок дітей дошкільного віку через всі види діяльності. Результат аналізу умов, створених у дошкільному закладі для розв’язання питань мовленнєвого зростання дошкільників свідчить про те, що в методичному кабінеті є в навчально-методична література, дидактичний, ілюстративний матеріал для навчання дітей мовлення, розповідання за картинами, за сюжетними картинами, є опорні схеми з розвитку мовлення, ознайомлення з природою і довкіллям,   методичні рекомендації.

Вивчення свідчить, що вихователі всіх вікових груп зібрали й систематизували необхідний демонстраційний, природний та роздатковий матеріал; підготували різноманітні дидактичні ігри, завдання та вправи

У куточку самостійної художньої діяльності створили умови для практичної діяльності дітей (мнемотаблиці та мнемодоріжки для переказу казок, розучування віршів, українських народних прислів’їв та приказок, народних прикмет, розвитку дрібної моторики рук під час ліплення, вирізування предметів круглої та овальної форми, відтворення зображень  букв за допомогою різних матеріалів: паличок,  пластиліну, різні види театрів, декорації, атрибутів до творчих ігор тощо).

Аналіз планів освітньо-виховної роботи свідчить про те, що протягом тижня педагоги планують та проводять:

–       інтегровані заняття з мовленнєвого розвитку (зв’язне мовлення з використанням авторської методики);

–       індивідуальні заняття з формування звукової культури мовлення дітей і літературної вимови;

–       індивідуальну роботу;

–       бесіди;

–       спостереження;

–       ігри та завдання на розвиток фонематичного слуху, звуковимови й літературного мовлення;

–       завдання на граматичну правильність мовлення дітей;

–       сюжетні ігри на комунікативне мовлення;

–       роботу з дитячою книжкою.

У середніх групах «Ромашка», «Сонечко» створено належні умови для організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей:

спокійна, доброзичлива атмосфера у спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою; виразне, емоційне, доступне мовлення вихователів; у групі зібрано й оформлено достатньо дидактичних ігор, завдань, вправ, природного мате­ріалу,закуплені за кошти батьків зошити для практичної діяльністі. які допомагають реалізовувати мовленнєві завдання ; обладнано предметно-ігрове середовище згідно з вимогами програми «Українське дошкілля ».

Добре, що під час організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодших груп »Дзвіночок», «Яблунька» вихователі практикують проведення нетрадиційних занять, використовують групові, індивідуальні та колективні форми роботи.

Під час розподілу дітей на підгрупи враховується рівень мовленнєвого розвитку, індивідуальні особливості й уміння кожної дитини.

Згідно з методикою використовують продуктивні методи та прийоми навчання дітей, кожен із яких має своє педагогічне призначення й доповнює решту. Теми занять, завдань, зміст і структура відповідають віковим особливостям дітей, їхньому розвитку, вимогам програм і методиці. На заняттях доцільно використовувати ігрові прийоми, індивідуальний та диференційний підходи до дітей.

Добре, що мовленнєві навички й уміння закріплюються в повсякденній роботі: проводяться індивідуальні бесіди, бесіди з підгрупами дітей, ігри-драматизації, настільні й лялькові вистави, читання художньої літератури.

Хотілося б відзначити вихователів усіх груп та керівника музичного, які виготовили  дидактичні та навчально-розвивальні ігри  відповідно до таких підрозділів:

–       для розвитку зв’язного мовлення: «Розкажи казочку», «Знайди таку саму», «Чарівна торбинка» тощо;

–       для роботи з розвитку граматичності мовлення: «Чий будиночок», «Хто що робить», «чого не стало» тощо;

–       для розвитку фонематичних процесів (аналізу,синтезу, уявлення, сприймання):  «Назви відмінності», «Паркан будиночка, «Розумнички», «Склади малюнок», «Групуємо за ознаками» тощо;

–       для збагачення лексичного словника: «Три квітки», «Порядок у домі», «Що ти бачиш на картинці», «Назви одним словом», «Що кому потрібно для роботи» тощо;

–       для розвитку звукової культури: «Визначалочка звука у слові», «Алфавіт. Знайди зайве», «Знайди звуки»

  Але практично в усіх групах матеріал для дітей не передбачає вікових особливостей дітей, поступового ускладнення завдань.

  Вихователь Касянчик В. С. у своїй роботі використовує спадщину В.О.Сухомлинського, що сприяє розвитку зв’язного мовлення дітей середньої групи «Соняшник».

  Вихователь Федчук М. А. у своїй роботі використовує інноваційну технологію таку як мнемотехніка, яка дала суттєвий результат із мовленнєвого розвитку дітей молодшої групи «Дзвіночок

На основі зазначеного можна зробити висновки:

1. В дошкільному закладі загалом створені умови для організації роботи з мовленнєво-комунікативної діяльності дітей дошкільного віку.

2. Позитивний вплив на результативність знань, умінь, навичок дітей має впровадження інноваційних технологій.

3. Використання ігрових завдань, дидактичних ігор, інтерактивних ігор, мотивація мовленнєвої творчості під час занять, сюжетно-рольових ігор, режимних моментів –– на достатньому рівні.

4. Але практично в усіх групах матеріал для дітей не передбачає вікових особливостей дітей, поступового ускладнення завдань.

Для поліпшення роботи з даного розділу і надалі слід:

    – Систематично планувати та проводити роботу з розвитку мовлення у процесі освітньої діяльності та під час мовленнєвих ігор і вправ, забезпечуючи ефективність мовленнєвих занять.

   – Не обмежувати активність дітей на заняттях, даючи кожній дитині обдумати відповідь, довести її до логічного завершення.

 –  Поповнювати мовленнєві осередки дидактичними іграми, вправами, завданнями відповідно до вимог БКДО та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». передбачаючи вікові особливості дітей, поступове ускладнення завдань.

 –  Систематично планувати та проводити індивідуальну роботу з мовленнєвого розвитку, здійснюючи диференціацію завдань для дітей із різним рівнем розвитку.

Патріотичне виховання завжди було невід’ємною складовою виховного процесу в системі дошкільної освіти, адже в період дошкільного дитинства відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної само ідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі, тому у 2018-2019 н.р. було спрямоване, на виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, парціальної програми «Україна- моя Батьківщина», програма з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт.-Кичата І.І, Каплуновська О.М., Палець Ю.М.).

Аналіз виконання плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у ДНЗ дає підставу наголосити, що він виконаний у повному обсязі.

 Створене предметно-розвивальне середовище надихнуло педагогічний колектив спрямувати інноваційну діяльність  з даного питання у напрямку гурткової та індивідуальної роботи з дітьми.

    Сьогодні в дошкільному закладі у результаті аналізу роботи закладу за минулий рік щодо мовленнєвого розвитку дошкільників, стану організації роботи з безпеки життєдіяльності, аналізу перспективних та календарних планів, оглядово – оперативного, вибіркового спостереження за станом освітньої роботи з дітьми дошкільного віку було з’ясовано ряд невирішених проблем:  педагоги недостатньо володіють методикою формування граматичної компетенції дошкільників, не повною мірою обізнані щодо використання потенційних можливостей різних видів і типів занять щодо реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», недостатньо використовують дидактичний матеріал у формуванні знань про навколишній світ.

У 2019 – 2020 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей. Більше уваги приділяти формуванню вміння встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками, розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях. Також слід активізувати пошук інтерактивних технологій для підвищення рівня педагогічної культури батьків з питань формування організації художньої творчості дітей дошкільного віку. Покращити роботу з  правове виховання дошкільників Не повною мірою вирішується проблема формування розвивального середовища для організації процесу соціалізації дітей дошкільного віку. Потребує вдосконалення якість роботи педагогів щодо творчого підходу до керівництва самостійною та організованою творчою художньою діяльністю дітей, розвитку творчості дитини у грі, використання ігрової діяльності як засобу формування гендерних якостей дошкільника. Актуальним є питання організації ігрової діяльності та залучення дошкільників до предметно-практичної діяльності.

Організація харчування дітей 

  Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:

–         відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

–         прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

–         збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

–           дотриманню технології приготування їжі;

–         складанню перспективного меню;

–         організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

   Відповідальними особами вчасно подавалсь заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.

  У дошкільному навчальному закладі було встановлено 3-х разове харчування. Вартість харчування однієї дитини в день з 01січня 2018 р. для дітей дошкільного віку – 25.00 гривень.

  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

   Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування.

Добовий харчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог постанови Кабміну України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

    У 2018 році виконано норми харчування на 63.7%.

№п/п  Найменування продуктів% виконання за рік
1Хліб житній99%
2Хліб пшеничний81%
3Борошно пшеничне97%
4Крохмаль23%
5Крупи, бобові, макаронні вироби100%
6Картопля95%
7Овочі різні74%
8Фрукти свіжі, цитрусові10%
9Соки65%
10Фрукти сушені86%
11Кондитерські вироби31%
12Цукор100%
13Мед, медопродукти55%
14Масло вершкове67%
15Олія103%
16Сало0%
17Яйця, штук58%
18Молоко, кисломолочні продукти58%
19Сир кисломолочний84%
20Сир твердий66%
21Сметана101%
22М’ясо, м’ясопродукти87%
23Риба, рибопродукти82%
24Кава злакова, цикорій93%
25Какао27%
26Чай136%
27Сіль, сіль йодована111%
28Дріжджі29%
29Лавровий лист0%
30Сухарі панірувальні0%
31Томатна паста144%
32Ванільний цукор0%
33Кислота лимонна0%

Складання меню-розкладу здійснюється сестрою медичною, кухарем, завідувачем господарства на підставі двотижневого меню та вчасно підписується керівником закладу. Працівники, які займаються з організацією харчування дітей, вчасно проходять обов’язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

   Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

  Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться сестрою медичною відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227).

    Сестрою медичною Вознюк Н.Д.  здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство тощо.

   Під час перевірки групових приміщень контроль з боку завідувача був направлений на створення умов для харчування дітей.

   Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, розглядались на виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

   Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані.

   У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

   Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази протягом 2018-2019 навчального року  виконані майже стовідсотково. Залучені кошти на придбання будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт в ході підготовки до нового навчального року: бюджетні  – 18000 грн., благодійні  – 22500 грн. З них, зокрема, :

–         закуплено плитку керамічну – за кошти в сумі 8200 грн. ;

–         оплачено виконання робіт майстром маляром (шпаклювання стелі, стін у посудомийних, туалетних, вмивальних кімнатах) у групі «Ромашка» – 3500 грн.; у групі «Соняшник» – 2200 грн; = в сумі 5800 грн.;

      – оплачено виконання робіт майстром плиточником (укладання плиткою стін,      підлоги у посудомийних, туалетних, вмивальних кімнатах) у групі «Ромашка» – 5500 грн.; у групі «Соняшник» – 3000 грн; = в сумі 8500 грн

Також проведено поточний ремонт групових приміщень, коридорів, кухні, пральні, комори, котельні

–  пофарбоване та реконструйоване ігрове і спортивне обладнання на ігрових майданчиках;

–  пофарбовані павільйони.

Вжиті заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу: — придбано виробничі столи на кухню на суму 15000 грн.,

–  закуплено і частково замінено сантехніку.

За позабюджетні кошти частково придбано меблі, фізкультурний інвентар, іграшки, канцтовари, докуплено посуд, дитячі рушнички, миючі засоби,

  Упродовж року систематично проводились робота по облаштуванню території закладу.

   Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

Навчально – методична база відповідає сучасним вимогам: навчальні посібники, дидактичне оснащення освітнього процесу систематизовано за змістовними лініями БКДО та диференційовано за віковим принципом.

Економічні чинники, на жаль, не дозволяють вирішити проблеми фінансування у повному  обсязі.

      Отже, план роботи ДНЗ «Сонечко»  на 2018-2019 навчальний рік виконано в повному обсязі. В цілому рівень роботи педагогічного колективу по виконанню завдань за 2018-2019 навчальний рік можна відзначити, як достатній. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

З метою вдосконалення освітнього процесу в новому навчальному році педагогічному колективу ДНЗ необхідно зосередити увагу на розв’язанні ІV етапу проблемного питання:

“Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в процесі формування життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості вихованості дошкільників”

Напрями діяльності закладу  фізкультурно-оздоровчий– художньо-естетичний.