Річний звіт про діяльність закладу освіти

№ з/пВідомостіПоказники
1Повна назва закладуДошкільний навчальний заклад  «Сонечко» смт. Рафалівка
2Адреса, телефон, e-mailвул. Ринкова 2, смт. Рафалівка 34371тел. 53-2-88E-mail:  rafdnz@ukr.net
3ПІП завідувачаКараїмчук Роза Миколаївна
4Державна атестація Державна атестація – 2016/2017н.р
5Кількість вихованців 75
6Кількість груп, із них:4 групи
7раннього віку1 група
8дошкільного віку3 групи
9Режим роботи груп: 
1010,5год.4 групи
11Мова навчанняукраїнська
12Всього працівників:28 осіб
13Педагогічний персонал10 осіб
14Обслуговуючий персонал18 осіб

Назви груп:

№ з/пНазва групиВік дітейВихователі
1.«Соняшник»Молодший дошкільний вік (4 рік життя)Колодій У.УДеркач Л.С.Лемешинська О.О.
2.«Ромашка»Молодший дошкільний вік (5 рік життя)Гошта В.М.Довгаль О.О.
3.«Дзвіночок»Молодший дошкільний вік (4 рік життя)Федчук М.А.Лемешинська О.О.Довгаль О.О.
4.«Яблунька»Ранній вікДеркач Л.С.Давидова С.А.

 Реалізація творчого потенціалу педагога – необхідна умова оновлення освітнього процесу. Робота методичної служби була спрямована на пошук шляхів розкриття творчого потенціалу педагогів залежно від індивідуальних запитів, потреб, їх професійних можливостей, наявного досвіду – соціального, професійного й особистісного.

Педагогічний колектив складається з 10 педагогів, в тому числі завідувач-1, вихователі-6, практичний психолог-1, керівник музичний-1, інструктор з фізкультури-1.

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі: діаграма №1

 Повна вища педагогічна освіта  –   9(90%)

 Базова вища освіта за спеціальністю – 1(10%)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі: діаграма №2

    Вища категорія – 2 (20%)

    І категорія – 3 (30%)

    ІІ категорія – 2 (20%)

   спеціаліст – 3 (30%)

Аналіз рівня стажу педагогічної діяльності педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі: діаграма №3

        Від 1 року до 5 р. -2(20%)

      Від 5 років до 10 р. – 1(10%)

      Від 10 років до 15р. – 1(10%)

      Від 20 років до 25 р. – 3(30%)

      Від 25 років і більше – 3(30%)

 Аналіз рівня віку педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі: діаграма № 4

 Від 20 років до 30р. – 2(20%)

 Від 30 років до 40р. – 2(20%)

 Від 40 років до 50р. – 4 (40%)

 Після 50 років – 2 (20%)

 Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом 
дошкільний  навчальний    заклад  забезпечений  повністю,  про  що  свідчить 

аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, здобуття другої вищої освіти за фахом, робота з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

Дошкільний навчальний заклад здійснював освітню діяльність згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», концепції національно-патріотичного виховання, «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного регламенту для дошкільних закладів», концепцією про дошкільне виховання, Статутом ДНЗ, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  листом МОН України «Щодо особливостей організації діяльності ЗДО  у 2019-2020 навчальному році» (від 02.07.2019 року №1/9-419) та інcтруктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності ЗДО в 2019-2020 навчальному році»

   Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в дошкільному навчальному закладі визначався комплексною освітньою програмою:

– «Українське дошкілля», (наук. кер. Білан О.І. )

парціальними освітніми програмами:

– «Про себе треба знати про себе треба дбати» – програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років Лохвицька Л.В.;

– «Україна – моя Батьківщина» – програма з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку КичатаІ.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.;

– «Безмежний світ гри з LEGO» – програма розвитку дитини від 2 до 6 років Рома Ю.О., БжунюкВ.Ю., Борук О.А.;

– «Музично-оздоровчі мандрівники дітей 5-го року життя» ;

– «Казкова фізкультура» – програмаз фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М.

   Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному  здійсненню
 педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення змістових  

 напрямків роботи, а саме :

– фізкультурно-оздоровчий

        – художньо естетичний

та  пріоритетних завдань

1.    Спрямування роботи ДНЗ на актуалізацію освітніх завдань за освітніми лініями БКДО та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» , забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»

2.    Продовження роботи щодо практичної реалізації методу інди­відуального медико-психолого-педагогічного супроводу кожної дитини з метою адаптації дитини до умов ДНЗ,  зміцнення і збереження фізичного та психічно­го здоров’я кожної дитини.

3.    Сприяння розвитку емоційного інтелекту дошкільнят  шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників оцінно -контрольної компетентності та організації сучасного емоційного комфортного розвивального середовища в ДНЗ.

4.    Удосконалення роботи щодо впровадження сучасних інноваційних технологій, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини,  створення умов формування сенсорно – пізнавальної компетентності дітей.

5.    Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Стіни, що говорять»,   інноваційної LEGO – технології .

6.     Сприяння розширенню форм та видів взаємодії з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

     При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати анкетування педагогів, наслідки роботи за минулі навчальні роки, реальні можливості колективу.

    Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених на початку року завдань.

    Впродож навчального року організація методичної роботи була спрямована на реалізацію розв’язання завдань ІVетапу (дослідження результативності) науково – методичної теми ДНЗ «Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в процесі формування життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників», підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу. З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, підвищення якості педагогічного супроводу фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей у поточному році в закладі були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.  
    Вся методична робота  здійснювалась за планом роботи на 2019-2020 н.р. і була спрямована на сприяння в надбанні  педагогами достатнього запасу теоретичних знань та практичних вмінь для якісної організації освітньої діяльності.

  Педагоги закладу є активними учасниками методичних об’єднань району та округу, у поточному році відвідували ОМО вихователів,  районні науково-методичні семінари для керівників музичних, інструкторів з фізкультури – 6 педагогів, які своєчасно готували виступи, інформації, матеріали до обговорення за «круглим столом», виконання домашніх завдань різноманітні форми навчання. Безперервне вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ відбуваються завдяки курсовій перепідготовці на базі РОІППО.   Там протягом 2019 – 2020 н.р. підвищили свій професійний рівень 5 педагогів ДНЗ «Сонечко», що складає 50 (вихователі Гошта В.М., Давидова С.А., Деркач Л.С., Караїмчук Р.М., Федчук М.А.).
      Відповідно перспективного плану атестації та річного плану роботи ДНЗ на 2019-2020н.р. проведена атестація педагогічних працівників. Всього атестовано 4 педагоги. За результатами атестації можна відзначити, що професійна компетентність педагогів закладу зросла:
– вихователю Гошта В.М. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»,

-вихователю Федчук М.А. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»

-вихователю Деркач Л.С. підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»,

-вихователю Давидовій С.А. підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії».

       З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, підвищення якості організації та спрямування освітньо-виховного процесу на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року різні форми методичної роботи.

Протягом року у нашому ДНЗ були проведені педагогічні ради з питань:

– №1 (настановча) «Реалії сьогодення: про пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2019/2020 навчальний рік »;
– №2 «Психічне здоров’я дітей: розвиваємо емоційний інтелект»;
– №3 (тематична) «Про шляхи вдосконалення сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції дошкільників засобами інноваційних технологій»;

-№4 «Наслідки діяльності колективу щодо реалізації проблемної теми за 2019-2020н.р.»

Робота педагогічних рад була направлена на реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти та проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки.

  Важливе  місце у методичній роботі ДНЗ відводиться семінарам – практикумам, на засіданнях яких кожен педагог набуває навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу  вдосконалення педагогічної діяльності. Були проведені  семінари за темами:

1.     «Педагогічне спілкування» (жовтень 2019 р.)

2.     «Математичні знахідки» (січень 2020 р.)

3.     «Рух – це здоров’я»   (липень 2020 р.)

4.    Заплановане засідання спільного круглого столу педагогів ДНЗ та вчителів перших класів школи «Інтеграція освітнього процесу  в ДНЗ та НУШ: від теорії до практики» у квітні 2020 р. не було проведено через введення карантину у зв’язку зпоширенням короновірусної хвороби. Питання забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі в дошкільній та початковій ланках освіти залишається актуальним і  семінар  зданої теми перенесений у план роботи ДНЗ на 2020 – 2021 н. р..

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною Програмою. Також  з’ясувалися труднощі, що виникали у вихователів щодо формування оцінно-контрольних дій у дітей, їх використання згідно змісту інтегрованих занять. Хоча сьогодні наші педагоги знаходяться у посиленому інформаційному просторі,  але у деяких педагогів виникають труднощі у правильному виборі напрямів подальшої діяльності з використанням ІКТ в освітньому процесі.

         З нагоди ювілею видатного педагога – практика пригадали головні постулати великого Учителя на педагогічних читаннях за тематикою «Плекаємо особистість. Заповіти Василя Сухомлинського у вимірі століття»

Проводилися згідно плану групові  та індивідуальні консультації за запитом педагогів. У травні 2020 року на методичній годині звітували про виконання методичних рекомендацій та окреслили подальшу роботу з дітьми і батьками.

          Розвитку фахової майстерності, творчості та підвищення професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Протягом року педагогами було підготовлено і проведено 8 відкритих заходів. Переглянуті заняття свідчили про велику підготовчу роботу з дітьми і батьками. У кожного педагога спостерігався свій стиль підготовки і проведення освітньої роботи з малятами.

   Проте спостерігалися і деякі недоліки (як на відкритих так і на щоденних заняттях):

–        відсутність системи у здійсненні індивідуального підходу;

–        недостатнє володіння термінологією;

Запланованнй колективний перегляд у квітні – травні 2020 р. театралізованої – ігрової розваги з БЖ «Небезпечні пригоди» та батьківського плейбеку «Моя родина має таланти» як такими не були, а відеоматеріали заходів у спрощеному варіанті запропоновані в онлайн режимі на сайті ДНЗ.          

   В 2019-2020 навчальному році заклад працював поглиблено над  впровадженням інноваційних  технологій. З метою залучення педагогів до інноваційної пошукової діяльності, розвитку творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів роботи з дітьми у пошуку шляхів фізичної, розумової, пізнавальної, твочої активності дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей та можливостей, було організовано роботу творчої групи з питання «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу”  (керівник Караїмчук Р.М.). Було складено план роботи творчою групою.

    Результатом роботи творчої групи було продемонстровано майстер-клас за темою «Формування творчої особистості під час образотворчої діяльності з використанням нетрадиційних технік виконання» (вихователь Давидова С. А.), розроблено моделі, рекомендації, поради щодо застосування на прктиці технології «Чудеса на піску» (психолог Сергійчук А. В.), представлено  план дослідницько – експериментальної діяльності для дітей дошкільного віку (вихователь Деркач Л. С.).

 В методичному кабінеті ДНЗ оформлені папки з тематичними матеріалами, пропроведені різні форми роботи з членами творчої групи, а вихователі отримали методичні рекомендації та можливість використовувати зібраний матеріал у практичній роботі з дітьми та батьками. 
    Педагоги обмінювалися досвідом під час організації взаємних  різних 
форм роботи з дітьми та батьками. Згідно плану були проведені огляди, конкурси, панорамні виставки  спільних робіт педагогів, батьків, дітей.

  З метою поповнення розвивального середовища у вересні 2019 року в дошкільному навчальному закладі відбувся огляд-конкурс «Дієвий батьківський куточок» ,  у листопаді «Стіни, стеля, що говорять», у березні 2020 року – «Город на підвіконні». У жовтні всі педагоги ДНЗ творчо підійшли до підготовки  виставки творчих робіт дітей та батьків, педагогів «Палітра осені» (квіткові композиції) , у грудні – «Ялинкове диво». Викликала зацікавлеаість фото – виставка «Впізнай куточок нашого селища”, яка перетворилась на  постійнодіючу, фотоматеріали обновлювали щокварталу.  

 Крім традиційних форм методичної роботи були заплановані і проведені інтерактивні форми роботи, зокрема у січні 2020 року з педагогами був проведений коучинг «Формула успішності», у лютому результативним виявився інтерактивний захід – презентація педагогів, які атестувалися «Дослідницька лабораторія вихователів». Найбільш яскравою була презентація вихователя Гошти В.М., добре підготовленими матеріали вихователя Федчук М.А.

Упродовж року в ДНЗ здійснювалась робота методичної служби з самоосвіти педагогів, що проводилась в основному за такими напрямками:

–        самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей;

–        ознайомлення з періодичною професійною пресою;

–        поглиблена індивідуальна робота над науково-методичною темою            педагогами з різних аспектів  дошкільної освіти.

–        вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, виписані періодичні фахові видання, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

Педагогічний колектив знаходився в постійному пошуку використання інноваційних методів та прийомів навчання та виховання дітей, спираючись на педагогіку співробітництва, а саме:

– надавати дітям права вибору;

– чути дітей, іти за ними;

– стимулювати до пізнавальної діяльності;

– винести на перспективу нездійсненні сьогоденні пропозиції;

– підтримати несміливих, невпевнених у собі дітей.

Вихователям вдається поступово долати стереотипи використання стандартних занять і сміливо впроваджувати заняття інтегрованого типу, що і підвищило рівень результативності освітнього процесу.

Педагогічний колектив з метою реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, удосконалення навчально-виховного процесу та розвитку творчих здібностей та обдарувань дітей використовував спеціалізовані програми, альтернативні методики та технології.

   Про інформаційні та комунікативні технології в системі роботи закладу дошкільної освіти свідчить наступне. Проводиться робота по комп’ютеризації та інформатизації освітнього та управлінського процесів. У закладі є в наявності 2 комп’ютери, 1 ноутбук. 2 комп’ютери знаходиться в управлінській діяльності, ноутбук – для потреб освітнього процесу. Крім комп’ютерів, в закладі використовується інша комп’ютерна техніка: 3 принтери.  Комп’ютери підключені до мережі Інтернет. В мережі Internet створений і успішно працює веб-сайт закладу.Упровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій у дошкільному навчальному закладі «Сонечко»у 2019 / 2020 н.р

   Працівники закладу брали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТкомпетентності. Впровадження ІКТ в освітній простір закладу упродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності.                  Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 – проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

– атестація педкадрів;

           – робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

 Педагогічні працівники дошкільного начального закладу у освітньому процесі використовують технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню інтересу в дітей та більш високому рівню засвоєння ними знань. Але слід відмітити, що виявився значний відсоток педагогів, які мають загальний рівень володіння ПК на рівні користувача – початківця: невпевнено володіють пакетом MS Office ( Power Point, Word, Publisher), робота з електронною поштою та пошуком інформації в мережі Інтернет. Тому у січні 2020р на педагогічній годині був проведенний методичний  діалог за темою: «Безперервна освіта педагогів: Інтернет ресурси». І до нього залучені педагоги-майстри (зокрема керівник музичний Антонюк К. В.), які на практиці продемонстрували свою ІКТ – компетентність та проаналізували джерела дистанційної освіти (соціальні мережі, соціальний сервіс Pinterest, педагогічна преса, Веб-форуми, блоги, електронні бібліотеки), як однією з умови професійного розвитку.

На разі залишається актуальним подальше розроблення системи організації консультативної та методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів; проведення майстер-класів для педагогів закладу з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп; подальше розроблення технології мультимедійного супроводу освітнього процесу; розширення парку комп’ютерної та оргтехніки; робота щодо систематичного оновлення і наповнення контенту сайту закладу.

   Упродовж   навчального року проводилася цілеспрямована робота  по вивченню, узагальненню, поширенню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

   Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в організації навчально-виховного процесу. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду педагогів закладу, району, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при РОІППО. В цілому рівень та результативність методичної роботи закладу дошкільної освіти  «Сонечко» за 2019/2020 навчальний рік можна відзначити як достатній. Методичний кабінет у закладі є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. Упродовж навчального року робота методичного кабінету була направлена на оновлення та наповнення методичного кабінету відповідно до Примірного положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН № 372 від 16.04 2018). Насичення методичного кабінету в закладі задовольняє потреби у саморозвитку та професійному вдосконаленні вихователів та інших педагогів ДНЗ і є: інформативним, змістовним, доступним, сучасним та естетичним. Матеріали у методичному кабінеті сформовані так, щоб педагоги мали вільний доступ до них і могли зорієнтуватися в його наповненні. Розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми, систематизація та оформлення продуктів педагогічної діяльності тощо упродовж навчального року відповідало пріоритетним завданням.

Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до Річного плану роботи, передбаченою в розділах: У.1. «Взаємодія дошкільного закладу з сім’єю»; Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Поло­ження про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компо­нента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія із сім’єю.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оціню­вати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організо­вано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних  справ, День відкритих дверей, трудові десанти, батьківський ринг, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьків­ський всеобуч.

Родинно-спортивні, фізкультурно-оздо­ровчі свята, осінній ярмарок, екологічні акції та інші заходи показали, як багато серед наших батьків творчих і від­повідальних, зацікавлених життям своїх дітей. З радістю і натхненням батьки брали участь у проведенні  свят і розваг, спільних заходів: виставці «Палітра осені», фото-виставці «Впізнай куточок нашого селища», фото-вернісажі «Маля щасливе світиться неначе… Плекаймо сонце усмішок дитячих», осінньому ярмарку, новорічних святах, музичній розвазі «Вовк і семеро козенят», фізкультурному святі «Веселі старти». Педагоги пла­нують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи групи, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси.

Формою активного відпочинку батьків та дітей є Дні здоров’я, які проводяться на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх віко­вих групах та мають призначення сприяти оздоровленню родини, формуванню потреби в щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізують рухову підготовленість дітей дошкільного віку.

Протягом року для батьків працює «Школа активного батьків­ства», на засіданнях якого обговорюють різноманітні питання.

Соціально-педагогічний патронат здійснюється у ДНЗ на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», За­кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповід­но до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 № 1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільно­го віку», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкіль­ні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. № 1/9-583 в дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації облі­ку дітей, які проживають у прилеглому мікрорайоні.

Роботу проводять протягом року за окремим планом. У закла­ді створено банк даних про дітей мікрорайону та відкрито кон­сультативний пункт для батьків.

Соціально-педагогічний патронат здійснюється в ДНЗ практичним психологом, в спеціалістами та педагогами. Робота з соціально-педагогічного супроводу контролюється завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом, які звертають увагу на створення сприятливого емоційного клімату для організації роботи з дітьми на заняттях та у повсякденному житті, на індивідуально-диференційований підхід до дітей, на створення ситуації успіху, установки на позитивний результат, педагогічну підтримку дітей, рівень розвитку їх пізнавальних психічних процесів, рівень сформованості мотиваційної готовності до навчання, соціальної та емоційної зрілості дітей. Впродовж навчального року здійснюється робота консультпункту «Дошколярик» для батьків або осіб, які їх замінюють, та їх дітей, які тривалий час не відвідують ДНЗ, згідно наказу по ДНЗ (18 дітей). Спеціалісти закладу надають всебічну допомогу сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які тривалий час з різних причин не відвідують ДНЗ, відповідно до їх задатків, постій­но проводять роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників, систематично аналізують причини невідвідування дітьми закладу. Неодноразово вихователі залучали дітей і батьків до участі в масо­вих заходах: дитячих  конкурсах, виставках, родин­них святах, запрошують на Дні відкритих дверей.

    Активна співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращо­му розумінню своєї дитини. Традиційно проводиться анкетування батьків.

Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися в подальшій роботі. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед батьківської громади.

      Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в дошкільному закладі у 2019-2020 н.р. було заплановано та проведено два тематичних вивчення та одне комплексне та вибіркове вивчення стану життєдіяльності дітей.

         Комплексне вивчення «Стан організації освітнього процесу з дітьми 4-го року життя» (березень 2020р.).

Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

Моніторинг результатів освітньої діяльності, який прово­дився впродовж року, дозволив простежити розвиток життєвих компетентностей дітей, їх рухової активності, визначити ре­зультативність проведеної роботи.

Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалі­зації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансова­ності фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та мо­рально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушен­ня в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихован­ців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність.

За результатами вивчення освітньо-виховного процесу форму­люються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану освітньої діяльності, результативності роботи педагогічно­го колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростан­ню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й по­ширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у на­вчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

    З метою підвищення ефективності роботи педагогів за чинними програмами завідувачем Караїмчук Р.М. здійснювався такий аналіз організації освітнього процесу:

·    Моніторинг засвоєння дітьми вимог БКДО та програми «Українське дошкілля» (підсумковий до педради);

·    Аналіз організації освітнього процесу з дітьми 4-го року життя (комплексний, довідка);

·    Аналіз результатів вивчення емоційного стану дітей (тематичний до педради);

·    Організація освітньої роботи з формування сенсорно-математичної компетенції (тематичний, довідка до наказу);

·    Планування Тижня безпеки (інформація до педради);

·    Рівень організації та проведення батьківських зборів (інформація до відома);

·    Готовність груп до нового 2019-2020 навчального року (інформація до педгодини);

·    Ведення ділової документаціїу всіх структурних підрозділах (аналіз до наради);

·    Ранковий прийом, організація дітей до занять (інформація до педгодини);

·    Зміст та дієвість куточків для батьків відповідно до напрямків діяльності ДНЗ(інформація до педгодини);

·    Форми роботи з дітьми у ІІ половину дня(інформація до педгодини);

·    Проведення новорічних та різдвяних свят. Дотримання правил безпеки під час проведення свят(інформація до педгодини);

·    Впровадження інноваційних методик у освітній процес (ЛЕГО- технології) (інформація до педради);

·    Дотримання рухового режиму дня(інформація до педгодини);

·    Аналіз гурткової роботи (інформація до педради);

·    Результати роботи з питань соціально-правового захисту (інформація до педгодини);

·    Оформлення народознавчих осередків(інформація до педгодини);

·    Аналіз роботи педагогів, які атестувалися;

·    Календарне та перспективне планування освітньої роботи (інформація до наради);

·      Оргаізація індивідуальної роботи з дітьми, диференційований підхід під час занять (інформація до педгодини);

·    Планування та організація заходів з попередження дитячого травматизму(інформація до наради);

·    Проведення за гартувальних заходів, ранкової гімнастики (інформація до педгодини);

·    Планування та проведення бесід з дітьми на моральну етичну тематику (інформація до наради);

·    Дотримання  працівниками інструкцій з охорони життя і здоров’я (інформація до наради);

·     Дотримання  санепідрежиму дня з урахуванням специфіки групи, правилами внутрішнього трудового розпорядку (інформація дозагальних зборів колективу);

·    Якість впровадження рішень педагогічної ради, виконання рекомендацій  попередніх перевірок(інформація до педради);

·    Робота педагогів щодо оновлення та поповнення комфортного емоційного простору в ДНЗ(інформація до відома);

·    Аналіз змісту та якості календарного планування (інформація до педгодини);

·    Проведення свят і розваг з дітьми(інформація до методичної години);

·    Стан прищеплення культурно – гігієнічних навичок (інформація до педгодини);

·    Дотримання режиму дня з урахуванням умов, програми (інформація до наради);

·    Організація харчування дітей (інформація до наради при завідувачу);

·    Аналіз захворювання дітей (інформація до наради при завідувачу);

·    Питання наступності ДНЗ і початкової школи (інформація до педгодини);

·    Обстеження фізичної підготовленості за середніми показниками (інформація донаради при  завідувачу, педради);

·    Якість проведення Днів здоров`я, спортивних свят та розваг) (інформація до наради при завідувачу);

·    Аналіз динаміки змін і розвитку рухів та фізичних якостей дітей відповідно до програмових нормативів) (інформація до наради при завідувачу);

·    Доцільність використання інвентарю. Запобігання травматизму дітей(інформація до наради при завідувачу);

·    Аналіз стану освітньої роботи з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності (інформація до підсумкової педради).

Для здійснення освітнього процесу в групі створено належне предметно-розвивальне середовище. В групі створено оптимальні умови для організації образотворчої та трудової діяльності. Відмічена 100% наявність матеріалу з театралізованої та образотворчої діяльності: стандартні набори для малювання, ліплення, аплікації, праці в природі. В наявності обладнання для організації всіх видів праці: господарчо-побутової, праці в природі, самообслуговування.

Проте, потребують деякого оновлення осередки фізичної активності, сюжетно-рольових ігор, мовленнєвої активності, демонстраційного матеріалу.

Успішна організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища в групі для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Найбільше уваги вихователі приділяють організації дидактичних та рухливих ігор, інтегруючи їх у різні форми організації навчально-пізнавальної, рухової, мовленнєвої діяльності .

Для розвитку пізнавальної активності доречно використовуються різноманітні настільно-друковані, розвивальні ігри, що містять широкий діапазон знань, як за складністю так і за різноманітністю характеру.

Простежувалася чітка система підготовки до ігрової діяльності: спостереження, екскурсії, читання художньої літератури, перегляд телевізійних програм та мультфільмів, ігри з використанням ІКТ, бесіди і розповіді вихователя у повсякденному житті, заняття різного змістового спрямування, систематична участь дітей в різних організованих вихователем формах роботи і видах діяльності.

 Метою проведення моніторингових досліджень є вивчення стану реалізації завдань БКДО та завдань програми «Українське дошкілля».

Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педагогічного діагностування здійснювався на початку навчального року (вхідний).

 Основними завданнями моніторингу було:

·        своєчасне виявлення й оцінювання реального стану знань дітей, відповідність державним вимогам;

·        підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;

·        максимально об’єктивне прогнозування можливостей розвитку дошкільників.

Результат моніторингу по кожній віковій групі (див.таблицю) дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат  діяльності педагогічного колективу.

 Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.

Особливостями проведення підсумкового обстеження у поточному навчальному році є врахування організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року. Матеріали занять було надано батькам згідно перспективних планів педагогів для кожної вікової групи.

Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: активність дистанційної роботи дитини. створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем, що вивчалися дистанційно, викликали труднощі, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у програмі виховання і навчання дітей «Українське дошкілля». Робота щодо реалізації завдань освітніх ліній в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.

     Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів з дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку.

    Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей.  У 2019-2020 навчальному році  було охоплено гуртковою роботою 55 дітей, що становить 73%  від загальної кількості дітей дошкільного віку. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки:

–        «Поліська співаночка» – музичний керівник Антонюк К.В.

–        «Здоров’ячок» – інструктор з фізичної культури Воронюк С. І.

–        «Ми – маленькі патріоти» – вихователь Караїмчук  Р.М. 

–         «Щоб здоров’я добре мати то про себе треба дбати» –  вихователь Деркач Л.С.

–         «Народні перлинки для маленької дитинки» –  вихователь Касянчик В.С.

–         «Гра з лего» – вихователь Гошта В.М.

Відповідно до перелічених  гуртків складено плани роботи з дітьми, розробки занять, дібрано наочно-практичний матеріал.

Кожен керівник гуртка веде журнал відвідування, в якому зазначається список дітей, що відвідують гурток, дата проведення та на кожному занятті гуртка відмічається присутність дітей. Вся документація по гуртковій роботі відповідає номенклатурі справ ДНЗ «Сонечко».

 Багато років поспіль дошкільний заклад тісно співпрацює з СЮТ ( керівник гуртка  Стельмах Г.А.).

Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

Аналізуючи вищесказане робимо висновок, що гурткова робота на протязі навчального року велась на належному рівні.

 Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось сестрою медичною Вознюк Н.Д. План роботи включав розділи:

•         організаційна робота;

•         лікувально-профілактична робота;

•         оздоровча робота;

•         санітарно-просвітницька робота;

•         протиепідемічна робота;

•         санітарно-гігієнічна робота.

   Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань.

      Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, здійснювався щомісячний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. Контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в  групах ДНЗ -щоквартально, огляд на педикульоз та коросту –кожні 10 днів.

   Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

   Своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення

лікувально-профілактичнх заходів, обов’язкові медичні огляди.

    Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку,

встановленому МОЗ України.

Аналіз відвідування :

Списочнийсклад дітей2018р./2019р.Фактичнавідвідуваність  2018 / 2019   (дітодні)Пропущенопо відпустці2018 / 2019(дітодні)Пропущенопо хворобі2018 / 2019(дітодні)
80/758216/78566894/6857573/1185

 Причинами  пропусків є: неплатоспроможність  батьків; перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка  вже відвідує ДНЗ; навчання батьків; безробіття. Педагогічному колективу слід працювати над підвищенням  відсотка  відвідуваності  дітей.

   Робота з дітьми велась за затвердженим комплексом фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з урахуванням стану здоров’я та фізичного навантаження кожної дитини. Заняття з фізичної культури проводила інструктор з фізичної культури Воронюк С.І.

   Всього хвороб у 2019р. – 153випадки, 2018р. –  65 випадків, кількість хвороб збільшилася на 88 випадків.

     ДНЗ «Сонечко»  смт. Рафалівка протягом 2019-2020  н.р. працював над такою темою

«Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в процесі формування життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників».

Тема, над якою працювала  психологічна служба «Психологічний супровід дітей в адаптаційний період та вивчення їх особливостей, інтересів, нахилів, здібностей, рівня розвитку пізнавальних та психічних процесів, комунікативних вмінь з метою вироблення рекомендацій для індивідуалізації виховної та розвивальної роботи».

    Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані.

   У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

   Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково. Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків.

     Протягом 2019-2020 навчального року  в ході підготовки до нового навчального року використані бюджетні кошти на придбання будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт в ході підготовки до нового навчального року

  Було проведено поточний ремонт групових приміщень, пофарбовано та реконструйовано ігрове і спортивне обладнання на ігрових майданчиках,

пофарбовано павільйони, пошпакльовано стіни та покладено плитку на підлогу в  туалеті  групи «Дзвіночок».

  Упродовж року систематично проводились робота по облаштуванню території закладу.

     Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

     Отже, план роботи ДНЗ «Сонечко»  на 2019-2020 навчальний рік виконано в повному обсязі. В цілому рівень роботи педагогічного колективу по виконанню завдань за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити, як достатній. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.