Основні напрямки роботи

Мета діяльності закладу

– створення умов для всебічного розвитку юної особистості та формування її життєвої компетентності;

– впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання;

– гуманізація, гуманітаризація освітньо-виховного процесу;

– інтегративний підхід до організації та змісту освіти;

– використання інноваційних освітніх технологій;

– гармонізація відносин; діти–вихователі- батьки.

Ми забезпечуємо розвиток

– особистості вільної, креативної, комунікабельної, здатної розв’язувати нестандартні завдання;

– фізичних можливостей, які виховуються в різних сферах життєдіяльності (здоров’я, рухова активність, стан нервової системи);

– соціально-моральних умінь (поведінка в різних ситуаціях);

– емоційно-особистісного ставлення до самих себе та інших людей;

– пізнавальної активності (самостійне розв’язання проблем, логіка мислення);

– мовленнєвих умінь (якість і обсяг володіння рідною мовою);

– формування початкових систематичних знань і вмінь;

– емоційної готовності до праці (елементарне уміння і навички з різних видів праці, інтерес до досвіду праці дорослих людей);

– творчих інтересів та здібностей самих вихованців.